Parkeren - Toezicht en handhaving

Naam verwerking: 
Parkeren - Toezicht en handhaving
Gemeente: 
Purmerend
Verantwoordelijke: 
Burgemeester en Wethouders
Team: 
Vergunning Beleid en Advies / Ruimtelijk Domein
Grondslag: 
Wettelijke verplichting
Doel: 
Controleren van de naleving van de parkeerverordening
Betrokkenen: 
overtreder, klager
Persoonsgegevens: 
NAW, Kenteken, telefoonnummer/e-mailadres
Herkomst: 
klagers, politie
Ontvangers: 
Politie
Bewaartermijn: 
Toit na afronding/sluiting dossier
Verwerker: 
squit