Parkeervergunning voor zorgverleners

Beperkt digitaal afspraak maken mogelijk

U kunt digitaal een afspraak maken voor de aanvraag van een rijbewijs, identiteitskaart en paspoort, voor overige afspraken belt u met 0299 - 452 452.


Zorgverleners die spoedeisende zorg verlenen, zoals huisartsen en verloskundigen, gevestigd in Purmerend kunnen in aanmerking komen voor een zorgverlenersvergunning. Dit geldt ook voor organisaties die voornamelijk niet-spoedeisende zorg en begeleiding in de wijk leveren.

Wat u moet weten

 • De zorgverlenersvergunning is geldig in alle parkeervergunninggebieden van Purmerend (op betaald parkeren plaatsen en op vergunningparkeerplaatsen).
 • Deze parkeervergunning wordt voor maximaal een kalenderjaar verleend.
 • Deze parkeervergunning wordt verleend op kenteken van het bedrijfsvoertuig. Met uitzondering van huisartsen en verloskundigen die een zorgverlenersvergunning ook op het kenteken van een privévoertuig kunnen zetten.
 • Voor huisartsen en verloskundigen gelden andere voorwaarden dan voor andere zorgorganisaties.

Voorwaarden

1. U bent een huisarts of verloskundige of uw organisatie verleent structureel een of meer van de volgende vormen van zorg in Purmerend:

 • Wijkverpleging op basis van de Zorgverzekeringswet (ZvW)
 • Persoonlijke verzorging op basis van de ZvW
 • Hulp bij het huishouden op basis van de Wmo
 • Individuele begeleiding op basis van de Wmo
 • Kraamzorg
 • Ambulante jeugdhulpverlening op basis van Jeugdwet
 • Ambulante geestelijke gezondheidszorg

2. De organisatie is gevestigd in Purmerend en de zorgverlenersvergunning staat op naam van de organisatie.

3. U dient te beschikken over een BIG-registratie of certificering HKZ-keurmerk.

4. Uw organisatie is structureel werkzaam in meerdere parkeervergunninggebieden. U dient dit gemotiveerd aan te geven.

Kosten

Deze vergunning kost € 650,00 per kalenderjaar.

Aanvragen

Stuur uw aanvraag per email naar parkeren@purmerend.nl