Parkeervergunning bewoners Wagenweggebied (gebied 3)

Het Wagenweggebied is aangemerkt als parkeerreguleringsgebied. Bewoners die in dit gebied wonen kunnen in aanmerking komen voor een bewonersvergunning.

Let op! 

Bewoners die in aanmerking komen voor 2 parkeervergunningen moeten per voertuig een aanvraag indienen.

Aanvragen via DigiD

Afspraak maken voor meer info

Wat u moet weten

Met een bewonersvergunning kan in het hele vergunninggebied geparkeerd worden. Het aantal bewonersvergunningen per woonadres kan verschillen.

Bewoners die voor 1 september 2019 al in dit gebied woonden vallen onder de coulanceregeling. Voor bewoners die na 1 september 2019 in dit gebied zijn gaan wonen geldt dat per woonadres maximaal één bewonersvergunning wordt verleend.

Voorwaarden

 • u woont en staat ingeschreven in het vergunninggebied 3 (Wagenweggebied, zie kaart)
 • u bezit een auto
 • voor bewoners die na 1-9-2019 in het gebied zijn gaan wonen: u heeft geen eigen parkeervoorziening

Bewoners die voor 1-9-2019 al in het gebied wonen vallen onder de coulanceregeling.

Op grond van de Parkeerverordening Purmerend 2014 wordt onder eigen parkeervoorziening verstaan:

 • parkeerplaats op eigen terrein
 • gehandicaptenparkeerplaats op kenteken op de openbare weg
 • een parkeerplaats- huur of koop- op het terrein of in de garage van een complex waarvan in de omgevingsvergunning, het ter plaatse vigerende bestemmingsplan, de huur- of koopovereenkomst of de erfpachtvoorwaarden is vastgelegd dat deze bedoeld

Kosten

 • per kwartaal € 18,00
 • per jaar € 61,00
 • duplicaat € 18,00
 • kentekenwijziging € 11,00
 • Boekje bezoekersvergunningen (10 vergunningen), € 15,00
 • Tweede bewonersvergunning per kwartaal € 18,00. Tweede bewonersvergunning per jaar € 61,00

Gebieden