Parkeervergunning bewoners Wagenweggebied

Digitaal afspraak maken niet mogelijk

U kunt op dit moment niet langskomen en geen afspraken maken. Wij willen vanwege het coronavirus het bezoek aan het stadhuis zoveel mogelijk beperken. Sommige zaken kunt u online regelen. De afhandeling daarvan kan enige vertraging oplopen, graag uw begrip hiervoor. Heeft u spoed? Bel ons dan via 0299 452 452.


Wat u moet weten

Met een parkeervergunning kan in het hele vergunninggebied geparkeerd worden. Het aantal parkeervergunningen per woonadres kan verschillen.

Bewoners die voor 1 september 2019 al in dit gebied woonden vallen onder de coulanceregeling. Voor bewoners die na 1 september 2019 in dit gebied zijn gaan wonen geldt dat per woonadres maximaal één parkeervergunning wordt verleend.

Voorwaarden

 • u woont en staat ingeschreven in het vergunninggebied Wagenweggebied
 • u bezit een auto
 • voor bewoners die ná 1 september 2019 in het gebied zijn gaan wonen: u heeft geen eigen parkeervoorziening

Bewoners die vóór 1 september 2019 in het gebied zijn komen wonen vallen onder de coulanceregeling.

Op grond van de Parkeerverordening wordt onder eigen parkeervoorziening verstaan:

 • parkeerplaats op eigen terrein
 • gehandicaptenparkeerplaats op kenteken op de openbare weg
 • een parkeerplaats- huur of koop- op het terrein of in de garage van een complex waarvan in de omgevingsvergunning, het ter plaatse vigerende bestemmingsplan, de huur- of koopovereenkomst of de erfpachtvoorwaarden is vastgelegd dat deze bedoeld

Kosten

 • per kwartaal € 18,00
 • per jaar € 61,00
 • duplicaat € 18,00
 • kentekenwijziging € 11,00
 • Boekje bezoekersvergunningen (10 vergunningen), € 15,00
 • Tweede parkeervergunning per kwartaal € 18,00. Tweede parkeervergunning per jaar € 61,00

Vergunninggebied

 

plaatje vergunninggebied Wagenweggebied