Parkeervergunning bewoners Kop West (gebied 2)

In Kop West wordt betaald parkeren en onder bepaalde voorwaarden een parkeervergunning voor bewoners ingevoerd. Dit gebeurt als de inrichting van de openbare ruimte Kop West is voltooid en de parkeermeters zijn geplaatst. Hieronder meer informatie in 4 vragen en antwoorden.

1.    Kom ik als bewoner in aanmerking voor een parkeervergunning?

Het antwoord hierop verschilt per bouwveld in Kop West. Onderstaand is een overzicht gegeven van de parkeersituatie per bouwveld.

Legenda overzichtskaart

Zwart gekleurde vakken bij A en D: Recht op eerste en recht op tweede parkeervergunning (mits aantoonbaar bezit 2e auto). Dit geldt voor de volgende adressen: Singelbuurt 1 tot en met Singelbuurt 43

Bouwnummers D4 tot en met D15 en D22 tot en met D23 (NB: Voor D12, D22 en D23 geldt, indien er gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheid één parkeerplaats op eigen terrein te maken, er geen recht is op een eerste parkeervergunning maar wel op tweede parkeervergunning).

Bruin gekleurde vakken A, B, C, F, G, H: Parkeren eigen terrein verplicht*. Geen recht op 1e en geen recht op 2e parkeervergunning. Dit geldt voor de volgende adressen: Singelbuurt 44 en verder, Binnenbuurt 1 en verder, Voorbuurt 1 en verder, Pleinbuurt 1 tot en met 22, Rocamadour 1 en verder, Mont Saint Michel 1 en verder.

Rood gekleurde vakken bij D en K: Parkeren eigen terrein deels verplicht*. Geen recht op 1e parkeervergunning: wel op een 2e parkeervergunning (mits aantoonbaar). Dit geldt voor de volgende adressen: Pleinbuurt 37 tot en met 42, Ponte Vecchio 1 en verder.

Geel kleurde vakken bij D, E, I en J: Type parkeervergunningsysteem nog onbekend.

* Hiermee wordt bedoeld dat er de verplichting is de auto in een private varage dan wel op privéterrein te stallen.

Toelichting

I.    Bouwveld A (Singelbuurt)

Bij dit bouwveld is het voor de zelfbouwkavels (eengezinswoningen) niet toegestaan om op eigen terrein te parkeren. De bewoners van deze zelfbouwkavels parkeren in het openbaar gebied aan de achterzijde van de woningen. Voor de appartementen op kavel A11 vindt het bewonersparkeren plaats op eigen terrein en niet in het openbaar gebied.

 • Zelfbouwkavels (eengezinswoningen):
  De bewoners van de zelfbouwkavels komen in aanmerking voor een parkeervergunning voor zowel de eerste als eventuele tweede auto.
 • Kavel A11 (appartementen Zuiderterras):
  Deze kavel is eigen terrein van de Vereniging van Eigenaren en dus niet openbaar. Aangezien al het bewonersparkeren plaatsvindt op eigen terrein, al dan niet in een gebouwde parkeervoorziening, komen de bewoners niet in aanmerking voor een parkeervergunning in het openbaar gebied.

II.    Bouwveld B (Carré)

Dit bouwveld is eigen terrein van een Vereniging van Eigenaren en dus niet openbaar. Aangezien al het bewonersparkeren plaatsvindt op eigen terrein al dan niet in een gebouwde parkeervoorziening komen de bewoners niet in aanmerking voor een parkeervergunning in het openbaar gebied.

III.    Bouwveld C (Stadstuinen)

Dit bouwveld is eigen terrein van een Vereniging van Eigenaren en dus niet openbaar. Aangezien al het bewonersparkeren plaatsvindt op eigen terrein al dan niet in een gebouwde parkeervoorziening komen de bewoners niet in aanmerking voor een parkeervergunning in het openbaar gebied.

IV.    Bouwveld D (Pleinbuurt)

Dit bouwveld is aan de achterkant voorzien van openbaar terrein. Een deel van  de bewoners zal gebruik mogen maken van de aanwezige openbare parkeerplaatsen, terwijl een ander deel van de bewoners gebruik zal moeten maken van parkeerplaatsen op eigen terrein:

 • Kavel D1 (Ready to Live)
  Deze kavel is eigen terrein van de Vereniging van Eigenaren en dus niet openbaar. Aangezien al het bewonersparkeren plaatsvindt op eigen terrein komen de bewoners niet in aanmerking voor een parkeervergunning in het openbaar gebied.
 • Zelfbouwkavels D4 t/m D8 Plein
  Op deze zelfbouwkavels is parkeren op eigen terrein niet toegestaan. De bewoners van deze kavels komen zowel voor de eerste als eventuele tweede auto in aanmerking voor een parkeervergunning.
 • Zelfbouwkavels D9 t/m D11 Noorderbinnenpad, D13 en D14 Neckerstraat
  Op deze zelfbouwkavels is parkeren op eigen terrein niet toegestaan. De bewoners van deze zelfbouwkavels komen zowel voor de eerste als eventuele tweede auto in aanmerking voor een parkeervergunning.
 • Zelfbouwkavel D12 Noorderbinnenpad
  Op deze zelfbouwkavel is het mogelijk één parkeerplaats op eigen terrein te realiseren. Als dat gebeurt komen de bewoners van deze zelfbouwkavel alleen voor een eventuele tweede auto in aanmerking voor een parkeervergunning. Maken de bewoners van deze zelfbouwkavels geen gebruik van de mogelijkheid één parkeerplaats op eigen terrein te realiseren dan komen zij zowel voor de eerste als eventuele tweede auto in aanmerking voor een parkeervergunning.
 • Zelfbouwkavels Neckerstraat D15 tot en met D21
  Op deze kavels moet verplicht één parkeerplaats voor de auto op eigen terrein worden gerealiseerd. Bij deze kavels komen de bewoners alleen voor een eventuele tweede auto in aanmerking voor een parkeervergunning.
 • Zelfbouwkavels D22 en D23 Kromme Wijzend
  Op deze kavels mag één parkeerplaats op eigen terrein worden gerealiseerd, mits het inrichtingsplan dat toelaat. Als de bewoners van deze zelfbouwkavels één parkeerplaats op eigen terrein realiseren, komen zij alleen voor een eventuele tweede auto in aanmerking voor een parkeervergunning. Maken de bewoners van deze zelfbouwkavels geen gebruik van de mogelijkheid één parkeerplaats op eigen terrein te realiseren dan komen zij zowel voor de eerste als eventuele tweede auto in aanmerking voor een parkeervergunning.
 • De kavels D2, D3, D24 en D25 moeten nog worden ontwikkeld. Hoe de parkeersituatie daar wordt geregeld is nog niet bekend.

V.    Bouwveld E

Dit bouwveld moet nog worden ontwikkeld. Hoe de parkeersituatie daar wordt geregeld is nog niet bekend.

VI.    Bouwveld F (de Open Veste)

Dit bouwveld is eigen terrein van een Vereniging van Eigenaren/verhuurder (voor huurwoningen) en dus niet openbaar. Aangezien al het bewonersparkeren plaatsvindt op eigen terrein al dan niet in een gebouwde parkeervoorziening komen de bewoners/huurders niet in aanmerking voor een parkeervergunning in het openbaar gebied.

VII.    Bouwveld G

Dit bouwveld is eigen terrein van een woningcorporatie (voor sociale huurwonin-  gen) en dus niet openbaar. Aangezien al het bewonersparkeren plaatsvindt op eigen terrein al dan niet in een gebouwde parkeervoorziening komen de bewoners (huurders) niet in aanmerking voor een parkeervergunning in het openbaar gebied.

VIII.    Bouwveld H

Dit bouwveld is eigen terrein van een verhuurder (voor huurwoningen) en dus niet openbaar. Aangezien al het bewonersparkeren plaatsvindt op eigen terrein al dan niet in een gebouwde parkeervoorziening komen de bewoners (huurders) niet in  aanmerking voor een parkeervergunning in het openbaar gebied.

IX.    Bouwveld I

Dit bouwveld moet nog worden ontwikkeld. Hoe de parkeersituatie daar wordt geregeld is nog niet bekend.

X.    Bouwveld J

Dit bouwveld moet nog worden ontwikkeld. Hoe de parkeersituatie daar wordt geregeld is nog niet bekend.

XI.    Bouwveld K (Marquise)

Dit bouwveld wordt door een projectontwikkelaar ontwikkeld. Dit bouwveld is eigen terrein van de Vereniging van Eigenaren en dus niet openbaar. Bij de koop zijn de gemeente en projectontwikkelaar overeengekomen dat het parkeren deels op eigen terrein en deels in het openbaar gebied wordt opgelost. De meeste appartementen zijn verkocht met één parkeerplaats per appartement en bij sommige appartementen  met twee parkeerplaatsen per appartement in de parkeergarage onder de appartementen. De bewoners met één gekochte parkeerplaats per appartement komen in aanmerking voor een parkeervergunning voor een tweede auto. De bewoners met twee gekochte parkeerplaatsen komen niet in aanmerking voor een parkeervergunning.

2.    Wanneer kan ik mijn vergunning aanvragen?

Na de aanleg van de openbare ruimte zullen de parkeerautomaten worden geplaatst. Dan gaat ook de parkeerregulering van start en kunnen de vergunningen worden aangevraagd. Wanneer dit exact gebeurt staat nog niet vast. Uiteraard volgt daarover later meer informatie.

3.    Waar kunnen bezoekers parkeren?

Voor de meeste bouwvelden geldt dat de bezoekers van Kop West kunnen parkeren in de openbare ruimte van Kop West. Tijdens de winkelopeningstijden binnenstad is betaald parkeren van toepassing.

Voor enkele bouwvelden geldt echter een uitzondering:

 • In bouwveld B (Carré) is aan de achterzijde van de woningen het bezoekersparkeren op eigen (privé) terrein opgelost. Hier kan door middel van een toegangscontrole systeem toegang worden verkregen tot dit binnenterrein.
 • In de parkeergarage onder de appartementen van de bouwvelden G en H is rekening gehouden met een groot deel van het bezoekersparkeren. Hiervoor kan via de ingang van de beide garages toegang worden verkregen. In de openbare ruimte zijn ook nog enkele plekken beschikbaar.

4.    Wanneer is er parkeerregulering van toepassing?

De parkeerregulering geldt tijdens winkelopeningstijden binnenstad:

 • maandag t/m zaterdag van 09.00 tot 18.00 uur
 • vrijdagavond (reguliere koopavond) van 18.00 tot 21.00 uur
 • extra koopavonden van 18.00 tot 21.00 uur