Parkeervergunning bewoners Kop West

Digitaal afspraak maken niet mogelijk

U kunt op dit moment niet langskomen en geen afspraken maken. Wij willen vanwege het coronavirus het bezoek aan het stadhuis zoveel mogelijk beperken. Sommige zaken kunt u online regelen. De afhandeling daarvan kan enige vertraging oplopen, graag uw begrip hiervoor. Heeft u spoed? Bel ons dan via 0299 452 452.


Wat u moet weten

  • Bewoners van de adressen Ponte Vecchio 2 t/m 39, 41 t/m 44, 46 t/m 51, komen in aanmerking voor een parkeervergunning mits zij aantoonbaar beschikken over een tweede auto.
  • Met de parkeervergunning kan op alle parkeerplaatsen in Kop West waar betaald parkeren geldt geparkeerd worden. Dat zijn de parkeerplaatsen aan Mont Saint Michel en Wales (noordzijde).
  • Voor de overige adressen in Ponte Vecchio en Mont Saint Michel geldt dat er op eigen terrein moet worden geparkeerd. Men komt niet in aanmerking komt voor een parkeervergunning.
  • De tweede fase van parkeerregulering volgt begin 2021 met de straten en adressen van Singelbuurt (veld A) en Kromme Wijzend (veld B (pleinbuurt) en C (Voorbuurt)). De derde fase volgt in 2022/2023 voor de velden D, E, F, I en J. Per bouwveld zijn voorafgaand aan de ontwikkeling afspraken gemaakt over parkeervergunningrechten.

Voorwaarden

  • U woont en staat ingeschreven in Ponte Vecchio op een van de volgende adressen 2 t/m 39, 41 t/m 44, 46 t/m 51
  • U beschikt aantoonbaar over een tweede auto. Dit betekent dat het kenteken of het leasecontract van uw eerste en tweede voertuig op uw naam staan van u of uw huisgenoot.
  • Lees in de Parkeerverordening Purmerend 2019 wat wordt verstaan onder een eigen parkeervoorziening.

Kosten

  • per kwartaal € 18,00, per jaar € 61,00
  • duplicaat € 18,00
  • kentekenwijziging € 11,00

Vergunninggebied

plaatje van het vergunninggebied