Parkeervergunning bewoners Hazepolder (gebied 2)

Bewoners die in het vergunninggebied 2 Hazepolder wonen en geen eigen parkeerplaats hebben kunnen in aanmerking komen voor een bewonersvergunning.

Let op!

Bewoners die in aanmerking komen voor 2 parkeervergunningen moeten per voertuig een aanvraag indienen.

Aanvragen via DigiD 

Afspraak maken voor meer info

Wat moet u weten

Bewoners die in het vergunninggebied 2 Hazepolder wonen en geen eigen parkeerplaats hebben kunnen in aanmerking komen voor een bewonersvergunning.

Per zelfstandige woning worden maximaal twee bewonersvergunningn verleend.

Met een bewonersvergunning kan uitsluitend in vergunninggebied 2 geparkeerd worden.

Per woonadres worden twee bewonersvergunningen verleend. Indien de aanvrager minimaal 2 voertuigen op eigen terrein kan parkeren komt hij niet in aanmerking voor een bewonersvergunning

Voorwaarden

  • u woont en staat ingeschreven in het vergunninggebied 2 (Hazepolder) (zie kaart)
  • u een auto bezit
  • u geen eigen parkeervoorziening heeft waar u uw auto kunt parkeren.

Op grond van de Parkeerverordening Purmerend 2014 wordt onder eigen parkeervoorziening verstaan:

  • parkeerplaats op eigen terrein,
  • gehandicaptenparkeerplaats op kenteken op de openbare weg
  • een parkeerplaats- huur of koop- op het terrein of in de garage van een complex waarvan in de omgevingsvergunning, het ter plaatse vigerende bestemmingsplan, de huur- of koopovereenkomst of de erfpachtvoorwaarden is vastgelegd dat deze bedoeld is als parkeergelegenheid voor de zelfstandige woning van de aanvrager

Kosten

  • per kwartaal € 18,00
  • per jaar € 60,00
  • duplicaat € 18,00
  • kentekenwijziging € 11,00

Gebieden