Parkeervergunning bewoners Hazepolder

Digitaal afspraak maken niet mogelijk

U kunt op dit moment niet langskomen en geen afspraken maken. Wij willen vanwege het coronavirus het bezoek aan het stadhuis zoveel mogelijk beperken. Sommige zaken kunt u online regelen. De afhandeling daarvan kan enige vertraging oplopen, graag uw begrip hiervoor. Heeft u spoed? Bel ons dan via 0299 452 452.


Wat moet u weten

Bewoners die in het vergunninggebied 2 Hazepolder wonen en geen eigen parkeerplaats hebben kunnen in aanmerking komen voor een bewonersvergunning.

Per zelfstandige woning worden maximaal twee bewonersvergunningn verleend.

Met een bewonersvergunning kan uitsluitend in vergunninggebied 2 geparkeerd worden.

Per woonadres worden twee bewonersvergunningen verleend. Indien de aanvrager minimaal 2 voertuigen op eigen terrein kan parkeren komt hij niet in aanmerking voor een bewonersvergunning

Voorwaarden

 • u woont en staat ingeschreven in het vergunninggebied 2 (Hazepolder) (zie kaart)
 • u een auto bezit
 • u geen eigen parkeervoorziening heeft waar u uw auto kunt parkeren.

Op grond van de Parkeerverordening Purmerend 2014 wordt onder eigen parkeervoorziening verstaan:

 • parkeerplaats op eigen terrein,
 • gehandicaptenparkeerplaats op kenteken op de openbare weg
 • een parkeerplaats- huur of koop- op het terrein of in de garage van een complex waarvan in de omgevingsvergunning, het ter plaatse vigerende bestemmingsplan, de huur- of koopovereenkomst of de erfpachtvoorwaarden is vastgelegd dat deze bedoeld is als parkeergelegenheid voor de zelfstandige woning van de aanvrager

Kosten

 • per kwartaal € 18,00
 • per jaar € 61,00
 • duplicaat € 18,00
 • kentekenwijziging € 11,00
 • Boekje bezoekersvergunningen (10 vergunningen), € 15,00
 • Tweede bewonersvergunning per kwartaal € 18,00. Tweede bewonersvergunning per jaar € 61,00

Gebieden