Parkeervergunning bewoners Hazepolder

Beperkt digitaal afspraak maken mogelijk

U kunt digitaal een afspraak maken voor de aanvraag van een rijbewijs, identiteitskaart en paspoort, voor overige afspraken belt u met 0299 - 452 452.


Wat moet u weten

  • Met een parkeervergunning kan uitsluitend in dit vergunninggebied geparkeerd worden.
  • Parkeergelegenheid op eigen terrein wordt in mindering gebracht op het maximaal aantal te verlenen vergunningen. Als u twee auto's heeft en één daarvan kunt u parkeren op eigen terrein dan mag u maximaal één parkeervergunning aanvragen.
  • De parkeervergunning kan pas verstuurd worden vanaf het moment dat u op het adres ingeschreven staat.
  • Bewoners met een parkeervergunning kunnen ook in aanmerking komen voor een bezoekersvergunning.

Voorwaarden

  • U woont en staat ingeschreven in het vergunninggebied Hazepolder (zie kaart op tabblad Vergunninggebied).
  • U bezit een auto en bent kentekenhouder van het motorvoertuig of door een leaseovereenkomst feitelijk gebruiker van het motorvoertuig.
  • U heeft geen eigen parkeervoorziening. Lees in de Parkeerverordening Purmerend 2019 wat wordt verstaan onder een eigen parkeervoorziening.

Kosten

  • per kalenderjaar € 61,00 per vergunning
  • duplicaat € 18,00
  • kentekenwijziging € 11,00

Vergunninggebied

Klik op het plaatje voor de vergroting

In het vergunninggebied liggen de volgende straten:

Hugo de Grootstraat, Abraham Kuyperstraat, Kanaaldijk 11 t/m 46, Neckerstraat, Schaepmanstraat, Thorbeckekade, Troelstraplein.

plaatje vergunninggebied