Parkeervergunning bewoners Hazepolder

Digitaal afspraak maken niet mogelijk

U kunt op dit moment niet langskomen en geen afspraken maken. Wij willen vanwege het coronavirus het bezoek aan het stadhuis zoveel mogelijk beperken. Sommige zaken kunt u online regelen. De afhandeling daarvan kan enige vertraging oplopen, graag uw begrip hiervoor. Heeft u spoed? Bel ons dan via 0299 452 452.


Wat moet u weten

Bewoners die in het vergunninggebied Hazepolder wonen en geen eigen parkeerplaats hebben kunnen in aanmerking komen voor een parkeervergunning.

Met een parkeervergunning kan uitsluitend in dit vergunninggebied geparkeerd worden.

Per zelfstandige woning worden maximaal twee parkeervergunningen verleend. Indien de aanvrager minimaal 2 voertuigen op eigen terrein kan parkeren komt hij niet in aanmerking voor een parkeervergunning.

Voorwaarden

 • u woont en staat ingeschreven in het vergunninggebied Hazepolder (zie kaart op tabblad Vergunninggebied)
 • u bezit een auto
 • u heeft geen eigen parkeervoorziening waar u uw auto kunt parkeren.

Op grond van de Parkeerverordening Purmerend 2019 wordt onder eigen parkeervoorziening verstaan:

 • parkeerplaats op eigen terrein
 • gehandicaptenparkeerplaats op kenteken op de openbare weg
 • een parkeerplaats- huur of koop- op het terrein of in de garage van een complex waarvan in de omgevingsvergunning, het ter plaatse vigerende bestemmingsplan, de huur- of koopovereenkomst of de erfpachtvoorwaarden is vastgelegd dat deze bedoeld is als parkeergelegenheid voor de zelfstandige woning van de aanvrager

Kosten

 • per kwartaal € 18,00
 • per jaar € 61,00
 • duplicaat € 18,00
 • kentekenwijziging € 11,00
 • Boekje bezoekersvergunningen (10 vergunningen), € 15,00
 • Tweede bewonersvergunning per kwartaal € 18,00. Tweede bewonersvergunning per jaar € 61,00

Vergunninggebied

In het vergunninggebied liggen de volgende straten:

Thorbeckekade, Hugo de Grootstraat, Abraham Kuyperstraat, Troelstraplein, Kanaaldijk, Schaepmanstraat

plaatje vergunninggebied