Parkeervergunning bewoners Gors-Noord

Digitaal afspraak maken niet mogelijk

U kunt op dit moment niet langskomen en geen afspraken maken. Wij willen vanwege het coronavirus het bezoek aan het stadhuis zoveel mogelijk beperken. Sommige zaken kunt u online regelen. De afhandeling daarvan kan enige vertraging oplopen, graag uw begrip hiervoor. Heeft u spoed? Bel ons dan via 0299 452 452.


Wat u moet weten

 • Het gemeentelijk beleid is dat er per woonadres één parkeervergunning wordt afgegeven.
 • Bewoners die op 1 juli 2020 al woonachtig zijn in het parkeervergunninggebied Gors Noord, geldt maximaal twee parkeervergunningen per adres.. 
 • Let op!
  Bewoners die in aanmerking komen voor 2 parkeervergunningen moeten per voertuig een aanvraag indienen.
 • Parkeergelegenheid op eigen terrein wordt in mindering gebracht op het maximaal aantal te verlenen vergunningen. Als u twee auto’s heeft en één daarvan op eigen terrein kan parkeren, kunt u dus maximaal één parkeervergunning aanvragen.
 • Nieuwe bewoners die na 1 juli 2020 in de buurt komen wonen, kunnen maximaal één vergunning aanvragen. Ook voor hen geldt dat parkeergelegenheid op eigen terrein in mindering wordt gebracht op het aantal te verlenen vergunningen.
 • Een parkeervergunning wordt uitgegeven op kenteken en geldt alleen in het gebied waar hij voor aangevraagd is.

Voorwaarden

 • u woont en staat ingeschreven in het vergunninggebied
 • u bezit een auto
 • u heeft geen eigen parkeervoorziening

Op grond van de parkeerverordening wordt onder eigen parkeervoorziening verstaan:

 • parkeerplaats op eigen terrein
 • gehandicaptenparkeerplaats op kenteken op de openbare weg
 • een parkeerplaats danwel garage(box) - huur of koop - op/bij het terrein of in de garage van een complex waarvan in de omgevingsvergunning, het ter plaatse vigerende bestemmingsplan, de huur- of koopovereenkomst of de erfpachtvoorwaarden is vastgelegd dat deze bedoeld is voor de bewoner die woonachtig is op het betreffende adres

Kosten

 • per kwartaal € 18,00, per jaar € 61,00
 • duplicaat € 18,00
 • kentekenwijziging € 11,00
 • bezoekersvergunning (bonnenboekje bestaande uit 10 dagkaarten) € 15,00

Vergunninggebied

In het vergunninggebied liggen de volgende straten:

De Oeverlanden, Ilpendamstraat, Jisperstraat, Katwoudestraat, Landsmeerstraat, Markerkade, Rijperhof, Waterlandlaan, Waterlandplein, Zeevangstraat

plaatje vergunninggebied