Parkeervergunning bewoners binnenstad (gebied 1)

Bewoners die in het vergunninggebied 1 binnenstad wonen en geen eigen parkeerplaats hebben kunnen in aanmerking komen voor een bewonersvergunning.

Wat u moet weten

Met een bewonersvergunning kan in het hele vergunninggebied geparkeerd worden (dus op betaald parkeren plaatsen en op een vergunningparkeerplaats), ook op de parkeerring rondom de binnenstad. Met uitzondering van de Westerstraat en het deel van de Nieuwstraat tussen de Westerstraat en Q-park Eggert.

Per woonadres wordt een bewonersvergunning verleend.

Bezoekersvergunning

In een aantal straten met uitsluitend vergunningparkeerplaatsen kunnen bewoners van die straat ook in aanmerking  komen voor een bezoekersvergunning (te koop aan de balie in het stadhuis, neem een geldig legitimatiebewijs mee).

Voorwaarden

  • u woont en staat ingeschreven in vergunninggebied 1
  • u bezit een auto
  • u heeft geen eigen parkeervoorziening

Op grond van de Parkeerverordening Purmerend 2014 wordt onder eigen parkeervoorziening verstaan:

  • parkeerplaats op eigen terrein,
  • gehandicaptenparkeerplaats op kenteken op de openbare weg
  • een parkeerplaats - huur of koop - op het terrein of in de garage van een complex waarvan in de omgevingsvergunning, het ter plaatse vigerende bestemmingsplan, de huur- of koopovereenkomst of de erfpachtvoorwaarden is vastgelegd dat deze bedoeld is als parkeergelegenheid voor de zelfstandige woning van de aanvrager

Kosten

  • per kwartaal € 18,00, per jaar € 61,00
  • duplicaat € 18,00
  • kentekenwijziging € 11,00
  • boekje bezoekersvergunningen (10 vergunningen) € 15,00

Gebieden