Parkeervergunning bewoners binnenstad

Digitaal afspraak maken niet mogelijk

U kunt op dit moment niet langskomen en geen afspraken maken. Wij willen vanwege het coronavirus het bezoek aan het stadhuis zoveel mogelijk beperken. Sommige zaken kunt u online regelen. De afhandeling daarvan kan enige vertraging oplopen, graag uw begrip hiervoor. Heeft u spoed? Bel ons dan via 0299 452 452.


Wat u moet weten

Met een parkeervergunning kan in het hele vergunninggebied geparkeerd worden (dus op betaald parkeren plaatsen en op een vergunningparkeerplaats), ook op de parkeerring rondom de binnenstad. Met uitzondering van de Westerstraat en het deel van de Nieuwstraat tussen de Westerstraat en Q-park Eggert.

Per woonadres wordt één parkeervergunning verleend.

Bezoekersvergunning

In een aantal straten met uitsluitend vergunningparkeerplaatsen kunnen bewoners van die straat ook in aanmerking  komen voor een bezoekersvergunning (te koop aan de balie in het stadhuis, neem een geldig legitimatiebewijs mee).

Voorwaarden

  • u woont en staat ingeschreven in het vergunninggebied
  • u bezit een auto
  • u heeft geen eigen parkeervoorziening

Op grond van de Parkeerverordening Purmerend 2019 wordt onder eigen parkeervoorziening verstaan:

  • parkeerplaats op eigen terrein,
  • gehandicaptenparkeerplaats op kenteken op de openbare weg
  • een parkeerplaats - huur of koop - op het terrein of in de garage van een complex waarvan in de omgevingsvergunning, het ter plaatse vigerende bestemmingsplan, de huur- of koopovereenkomst of de erfpachtvoorwaarden is vastgelegd dat deze bedoeld is als parkeergelegenheid voor de zelfstandige woning van de aanvrager

Kosten

  • per kwartaal € 18,00, per jaar € 61,00
  • duplicaat € 18,00
  • kentekenwijziging € 11,00
  • boekje bezoekersvergunningen (10 vergunningen) € 15,00

Vergunninggebied

De straten die behoren tot het vergunninggebied: Achter de kerk, Achterdijk, B. Nieuwentijtstraat, Bakkerssteeg, Barak, Beemsterburgwal, Beemstersteeg, Bierkade, Breedstraat, Bultstraat, Dubbele Buurt, Emmakade, Fresiastraat, Gasthuissteeg, Gedempte Singelgracht, Gedempte Where, Gouw, Herengracht, Hoogstraat, Hoornsebuurt, Houttuinen, Hyacinthenstraat, Kaasmarkt, Kalversteeg, Kanaalkade, Kanaalschans, Kanaalstraat, Kerkstraat, Koemarkt, Koestraat, Kolkstraat, Koningssteeg, Krommesteeg, Kuipersteeg, Liduinatuin, Overweerse Polderdijk 2 t/m 22, Padjedijk, Peperstraat, Plantsoengracht, Plantsoensteeg, Plantsoenstraat, Poststeeg, Purmersteenweg 1,3,9,11, 13, 2 t/m 40 (even huisnummers), Schipperspad, Schoolplein 1 t/m 6, Schoolsteeg, Slotplein, Soeteboomhof, St. Nicolaassteeg, Stamsteeg, Tramplein, Tuinhof, Venediën, Vooruitstraat, Waagplein, Wagenbeurs, Weerwal, Weeshuissteeg, Westerstraat, Whereplantsoen, Willem Eggerstraat, Zuidersteeg.

plaatje vergunninggebied