Parkeervergunning bedrijven Hazepolder

Digitaal afspraak maken niet mogelijk

U kunt op dit moment niet langskomen en geen afspraken maken. Wij willen vanwege het coronavirus het bezoek aan het stadhuis zoveel mogelijk beperken. Sommige zaken kunt u online regelen. De afhandeling daarvan kan enige vertraging oplopen, graag uw begrip hiervoor. Heeft u spoed? Bel ons dan via 0299 452 452.


Bedrijven die in het vergunninggebied van de Hazepolder zijn gevestigd en een (bedrijfs)auto nodig hebben voor de bedrijfsvoering, kunnen in aanmerking komen voor een bedrijfsvergunning. Per bedrijf worden maximaal twee vergunningen verleend.

Voorwaarden

  • uw bedrijf is gevestigd in het vergunninggebied Hazepolder (vergunninggebied 2)
  • u heeft voor de bedrijfsvoering een auto nodig
  • u heeft geen eigen parkeervoorziening waar minimaal twee voertuigen geparkeerd kunnen worden

Op grond van de Parkeerverordening Purmerend 2014 wordt onder eigen parkeervoorziening verstaan:

  • parkeerplaats op eigen terrein
  • gehandicaptenparkeerplaats op kenteken op de openbare weg
  • een parkeerplaats- huur of koop- op het terrein of in de garage van een complex waarvan in de omgevingsvergunning, het ter plaatse vigerende bestemmingsplan, de huur- of koopovereenkomst of de erfpachtvoorwaarden is vastgelegd dat deze bedoeld is als parkeergelegenheid voor de bedrijfsruimte van de aanvrager

Kosten

Per kwartaal: € 119,00  en per jaar: € 449,00.

Duplicaat van de vergunning € 60,00.

Wijziging in de vergunning € 23,00.

Bij werkzaamheden

Als een bedrijf voor werkzaamheden in een straat van Hazepolder (vergunninggebied 2) moet zijn met betaalde parkeerplaatsen dan dient het bedrijf te betalen voor het parkeren (parkeerautomaat of via mobiele telefoon).

Gebieden