Parkeervergunning bedrijven binnenstad

Digitaal afspraak maken niet mogelijk

U kunt op dit moment niet langskomen en geen afspraken maken. Wij willen vanwege het coronavirus het bezoek aan het stadhuis zoveel mogelijk beperken. Sommige zaken kunt u online regelen. De afhandeling daarvan kan enige vertraging oplopen, graag uw begrip hiervoor. Heeft u spoed? Bel ons dan via 0299 452 452.


Wat u moet weten

Bij werkzaamheden in vergunninggebied 1 (binnenstad)

  • Als een bedrijf voor werkzaamheden in een straat moet zijn met betaalde parkeerplaatsen dan dient het bedrijf te betalen voor het parkeren (parkeerautomaat of via mobiele telefoon).
  • Als een bedrijf voor werkzaamheden in een straat moet zijn met vergunninghoudersparkeerplaatsen dan zal de bewoner en dus de opdrachtgever van het bedrijf dit via bezoekersboekjes moeten faciliteren.
  • Bedrijven die in het voetgangersgebied van het centrum moeten zijn, kunnen hiervoor een ontheffing van het inrijdverbod aanvragen.

Voorwaarden

  1. uw bedrijf is gevestigd in het vergunninggebied van de binnenstad (bedrijven gevestigd in WEC of gebouw Claxonate komen niet in aanmerking)
  2. u heeft voor de bedrijfsvoering een auto nodig
  3. u heeft geen eigen parkeervoorziening waar minimaal twee voertuigen geparkeerd kunnen worden

Op grond van de Parkeerverordening Purmerend 2014 wordt onder eigen parkeervoorziening verstaan:

  • parkeerplaats op eigen terrein
  • gehandicaptenparkeerplaats op kenteken op de openbare weg
  • een parkeerplaats- huur of koop- op het terrein of in de garage van een complex waarvan in de omgevingsvergunning, het ter plaatse vigerende bestemmingsplan, de huur- of koopovereenkomst of de erfpachtvoorwaarden is vastgelegd dat deze bedoeld is als parkeergelegenheid voor de bedrijfsruimte van de aanvrager

Kosten

per kwartaal

€ 119,00
per jaar € 449,00
duplicaat € 60,00
wijziging € 23,00

Gebieden