Overzicht parkeermaatregelen

Op 26 juni sprak de gemeenteraad over het voorstel voor de parkeermaatregelen om de parkeerdruk in de binnenstad te reguleren en over het voorstel voor een locatie voor een nieuwe parkeergarage.
Beide voorstellen zijn aangenomen met een paar amendementen. Dit zijn onderwerpen die de raad noodzakelijk vindt om toe te voegen voor ze een besluit neemt. Vanaf oktober wordt gestart met het invoeren van de maatregelen. Dit gebeurt niet allemaal tegelijk, maar gaat gefaseerd.

Hieronder volgt een overzicht van de maatregelen

 • De openingstijden van parkeergarage Claxonate worden verruimd (naar 24 uur per dag).
 • We verruimen de tijden waarop er betaald parkeren geldt: maandag t/m zaterdag van 09-21 uur.
 • De tarieven in de parkeergarage worden verlaagd, op straat gaan de tarieven omhoog.
 • In de zomer wordt een parkeerverwijssysteem met digitale borden gerealiseerd.
 • Vergunningparkeerplaatsen worden gecombineerd met betaald parkeren.
 • Vergunninghouders mogen met hun vergunning ook op de parkeerring parkeren, met uitzondering van de Westerstraat en de Nieuwstraat
 • Voor nieuwe woningen in de binnenstad wordt geen parkeervergunning meer uitgegeven. Bewoners van bestaande bouw waar betaald parkeren is of wordt ingevoerd kunnen nog wel een parkeervergunning aanvragen.
 • Parkeerregulering wordt uitgebreid naar de buurten rond de binnenstad: omgeving stadhuis, Gors-Noord, Kop West
 • Voor het stadhuis wordt een nieuwe, halfverdiepte parkeergarage gebouwd.

Aangenomen amendementen

 • In het deel van de Gors-Noord rond de Waterlandlaan wordt parkeerregulering eerder ingevoerd dan in het derde kwartaal van 2020, zoals eerst de bedoeling was. De parkeerdruk is hier zeer hoog.
 • Het tarief voor een dagkaart in Claxonate wordt verlaagd naar 6 euro per dag. Dit is lager dan het tarief van een dagkaart voor het parkeren op straat.
 • Medewerkers van de gemeente worden gestimuleerd om zo min mogelijk met de auto naar het stadhuis te komen. Bij uitbreiding van de parkeerregulering naar de omgeving van het stadhuis worden de parkeerplekken voor medewerkers omgezet naar betaald parkeren plekken.
 • Nadat de bouw van een nieuwe parkeergarage voor het stadhuis is afgerond, start het college meteen met de ontwikkeling van de Schapenmarkt, in combinatie met een mogelijke ondergrondse openbare parkeergarage op deze locatie.

Overige maatregelen

In september wordt parkeerregulering ingevoerd in het Wagenweggebied. Dit is geen onderdeel van het maatregelenpakket waar de raad over besloten heeft, maar wordt op verzoek van de bewoners ingevoerd. Dit is een traject dat in 2017 op verzoek van de bewoners is gestart.