Opvang

Naam verwerking: 
Opvang
Gemeente: 
Purmerend, Beemster
Verantwoordelijke: 
Burgemeester en Wethouders
Team: 
Maatschappelijke Ontwikkeling / Maatschappelijk Domein
Grondslag: 
Algemeen belang / openbaar gezag
Doel: 
informatie leveren t.b.v. opvang (als bedoelt in Wmo 2015), specifiek het verstrekken van opvang
Betrokkenen: 
Client, partner, Kinderen, familieleden, contactpersonen politie, contactpersonen onderwijs, instanties die betrokken zijn bij cliënt
Persoonsgegevens: 
NAW, telefoonnummer/e-mailadres, Geboortedatum/plaats, Nationaliteit, Geslacht, Burgerlijke staat, Bankrekeningnummer, BSN, financiele gegevens
Herkomst: 
Betrokkene
Ontvangers: 
Team Maatschappelijke ontwikkeling, Team Beleid Maatschappelijk Domein
Bewaartermijn: 
1 maand na afsluiting van het traject
Verwerker: 
Regas