Opstellen leerlingenprognose

Naam verwerking: 
Opstellen leerlingenprognose
Gemeente: 
Purmerend, Beemster
Verantwoordelijke: 
Burgemeester en Wethouders
Team: 
Vastgoed / Ruimtelijk Domein
Grondslag: 
Algemeen belang / openbaar gezag, Gerechtvaardigd belang
Doel: 
Opstellen leerlingenprognose
Betrokkenen: 
leerling, ouders
Persoonsgegevens: 
NAW, geboortedatum, Opleiding gegevens
Herkomst: 
DUO
Ontvangers: 
team vastgoed, Pronexus als bedrijf dat de leerlingenprognose opstelt.
Bewaartermijn: 
Tot ontvangst conceptprognose
Verwerker: 
Pronexus