Openings- en sluitingstijden horecabedrijven, ontheffing

Wat u moet weten

Wanneer u als houder van een horecabedrijf buiten de normale openingstijden bezoekers wil toelaten en laten verblijven, tussen 0.00 uur en 07.00 uur, moet u hiervoor een ontheffing sluitingsuur aanvragen.

Een ontheffing sluitingsuur is persoonsgebonden, gekoppeld aan een horecabedrijf op een specifieke locatie en geldig voor een bepaalde tijd. Als houder van een horecabedrijf kunt u ontheffing aanvragen voor:

  • sluitingsuur jaarrond
  • sluitingsuur incidenteel

Tussen 0.00 uur en sluitingstijd mogen geen jongeren onder de 16 jaar in het horecabedrijf aanwezig zijn. Dit geldt niet voor restaurants wanneer jongeren onder de 16 jaar worden begeleidt door een persoon van 21 jaar of ouder.

Voor de handhaving van de Drank- en horecawet en de Apv is in de Nota uitvoeringsregels handhaving horeca en alcoholverstrekkers Purmerend 2013 (pdf, 1,8mb) een eenduidig en uniform afwegingskader neergelegd. Bij een overtreding is duidelijk welke sancties er gelden.

Voorwaarden

Ontheffing sluitingsuur jaarrond

Om voor deze ontheffing in aanmerking te komen moet u als horecaondernemer

  • deelnemen aan het Horecaconvenant
  • beschikken over een geldige exploitatievergunning en
  • beschikken over een Drank- en horecawetvergunning

Ontheffing sluitingsuur incidenteel 

Om voor een ontheffing voor een incidentele festiviteit in aanmerking te komen moet u als horecaondernemer beschikken over

  • een geldige exploitatievergunning

Kosten

Leges voor

  • ontheffing voor maximaal twee weken: € 45,40
  • ontheffing langer dan twee weken met maximale geldigheidsduur van één jaar: € 152,25

Aanvragen

Ontheffing sluitingsuur incidenteel (pdf)

Ontheffing sluitingsuur jaarrond (pdf)