Open sollicitaties

Naam verwerking: 
Open sollicitaties
Gemeente: 
Purmerend, Beemster
Verantwoordelijke: 
Burgemeester en Wethouders
Team: 
Techniek en Civiel / Ruimtelijk Domein
Grondslag: 
Toestemming
Doel: 
Het verwerken van open sollicitaties aan de teammanager
Betrokkenen: 
sollicitant
Persoonsgegevens: 
NAW, telefoonnummer/e-mailadres, Geboortedatum/plaats, Geslacht, Arbeidsverleden, opleiding en alle andere informatie door de sollicitant beschikbaar gesteld
Herkomst: 
Betrokkene
Ontvangers: 
team P&O
Bewaartermijn: 
ongeschikt: na afmelding, geschikt: 1 jaar na ontvangst sollicitatie of totdat de informatie naar P&O wordt gestuurd voor aannameprocedure
Verwerker: 
nee