Ontwikkeling Waterlandkwartier (voorheen Stationsgebied)

Purmerend groeit. Richting 2040 willen we minimaal 10.000 woningen toevoegen. Een deel daarvan is gepland in het Waterlandkwartier (voorheen stationsgebied). Daar liggen mooie kansen voor wonen, werken, recreatie en voorzieningen. Door niet alleen woningen te bouwen, maar ook het station beter te benutten, een goed voorzieningenniveau te ontwikkelen en meer en andere ruimte te bieden aan ondernemers, kunnen we het Waterlandkwartier laten uitgroeien tot veel meer dan een nieuwe woon-werkbuurt. De afgelopen jaren hebben we met allerlei inwoners, ondernemers en andere betrokkenen vorm gegeven aan die plannen. Op deze pagina leest u de laatste stand van zaken.

Vaststelling Masterplan

Het stedenbouwkundig plan is dinsdag 25 mei vastgesteld door het college. Het volledige nieuwsbericht hierover staat online. Ook het Masterplan zelf staat op de website purmerend.raadsinformatie.nl.

Op 17 juni 2021 vond de raadscommissie plaats waarin over het plan werd gesproken. In de vergadering van 30 juni nam de raad het definitieve besluit.

Nieuwe naam

Ook is besloten om het gebied een nieuwe naam te geven. Stationsgebied dekt maar voor een klein deel de lading van de plannen voor het gebied. Onder begeleiding van een extern bureau is een naamgevingstraject gedaan, waar de naam Waterlandkwartier als beste uit naar voren kwam. Let wel: het gaat om de naam die we gebruiken voor het gebied tussen de Where, het spoor, de Gorslaan en het Beatrixplein. De wijknaam (Gors) verandert niet.

Participatie stedenbouwkundig plan

Inmiddels is er een concept voor het stedenbouwkundig plan. Hierin staat hoe dit gebied er in grote lijnen uit kan komen te zien. Daarover zijn we in gesprek gegaan met bewoners. Op 22, 23 en 24 maart vonden er online participatiesessies plaats over het stedenbouwkundig plan voor het stationsgebied. De presentatie van de sessies is beschikbaar als pdf. Ook het verslag van de bewonersavonden is beschikbaar. Daarnaast is er op 20 april een informatieavond voor ondernemers georganiseerd. Ook daarvan is het verslag online beschikbaar.

Heeft u vragen of opmerkingen, stuur dan een e-mail naar het projectteam.

Gebiedsvisie

Om de samenhang tussen projecten in het gebied te bewaken en om te inspireren is een gebiedsvisie opgesteld: dit vormt de basis voor de concrete ontwikkeling in het gebied. De visie gebruiken we ook om het gesprek met partijen als de NS te kunnen voeren. De visie is samen met bewoners en ondernemers uit het gebied opgesteld.

Gebiedsvisie stationsgebied en Waterlandlandlaan

Meer informatie

Purmerend richting 2040

Verkeersplan 2040

Projectcategorie: 
Bereikbaarheid
Stedelijke voorzieningen
Woningbouw
Met betrekking tot: 
Purmerend groeit en verandert!
Wijk: 
Gors
Aantal woningen: 
>1.000 (vooral appartementen)