Ontwikkeling Stationsgebied

De vraag naar woningen in Purmerend is enorm, vooral voor jongeren en ouderen. Om hier aan te voldoen en om Purmerend aantrekkelijk en toegankelijk te houden, wordt er flink geïnvesteerd in de stad.

Het gebied rondom het station en de Waterlandlaan wordt ontwikkeld als een hoogstedelijk woon- en werkgebied. Het is de bedoeling om hier meer dan 1.000 woningen te bouwen, vooral appartementen. Het Stationsgebied is interessant voor jong en oud om te wonen. Centraal in de stad, dicht bij voorzieningen en straks goed bereikbaar met het openbaar vervoer.

Duurzame woon- en werkwijk

We willen niet alleen maar stenen gebouwen, ook veel groen. Het is straks een levendige en duurzame woon- en werkomgeving. De Waterlandlaan speelt hierbij een belangrijk rol. Het is een verbindingsroute die wordt getransformeerd naar een groene stadsstraat met meer ruimte voor fiets en voetganger, waar het prettig aan wonen en verblijven is.

Dit alles betekent wel wat voor de omgeving en voor de bereikbaarheid. De hoogbouwvisie, de mobiliteitsvisie en het verkeersplan dat we hebben geschreven geven daar antwoord op en bieden kaders.

Gebiedsvisie

Om de samenhang tussen projecten in het gebied te bewaken en om te inspireren is een gebiedsvisie opgesteld: dit vormt de basis voor de concrete ontwikkeling in het gebied. De visie gebruiken we ook om het gesprek met partijen als de NS te kunnen voeren. De visie is samen met bewoners en ondernemers uit het gebied opgesteld.

Volgende stap

  • Op 25 mei 2019 was er een inloopmiddag. We hebben de ideeën gepresenteerd en bezoekers konden daarop reageren. Die reacties worden gebruikt om de visie af te maken. Na de zomer wordt de visie aangeboden aan de gemeenteraad. Wanneer het uitwerken van de plannen voor het gebied gaat beginnen, starten we met een participatietraject.
  • De visie wordt op 16 januari 2020 in de commissie SOB behandeld. Daarna wordt er in de gemeenteraad een besluit genomen over de visie. Als de raad de visie vaststelt, wordt deze in de komende twee jaar verder uitgewerkt. Het stationsgebied is een belangrijke ontwikkeling voor heel Purmerend en de regio. Daarom willen we bij de verdere uitwerking ruimte bieden voor ieders ambitie en belang. Communicatie en participatie krijgen dan ook een belangrijke rol in het vervolgtraject.

Gebiedsvisie stationsgebied en Waterlandlandlaan
 

Overzichtsschets

Klik op het plaatje voor een grotere versie.


 

Meer informatie

Purmerend richting 2040

Verkeersplan 2040

Projectcategorie: 
Bereikbaarheid
Woningbouw
Met betrekking tot: 
Purmerend groeit en verandert!
Wijk: 
Gors
Aantal woningen: 
>1.000 (vooral appartementen)