Ontwikkeling Karekietpark

Bereikbaarheid
Stedelijke voorzieningen
Woningbouw
gebiedsontwikkeling
Planning/fase: 
september/oktober 2019 eerste participatieronde waarna nadere planning volgt
Wijk: 
Overwhere
Aantal woningen: 
nog te bepalen

Het Karekietpark is één van de ontwikkelgebieden van Purmerend. Er gebeurt natuurlijk al veel:

De realisatie van het ROC, de komst van de tijdelijke woningen, de basisschool die eigenlijk uit zijn jasje groeit. Daarnaast is de sporthal aan vervanging toe.

Tijdens gesprekken die afgelopen periode met een aantal omwonenden gevoerd zijn, zijn er ook zorgen geuit. Bijvoorbeeld over het verkeer. Hier is niet direct een oplossing voor.

Daarom heeft de gemeente besloten om aan de slag te gaan met een totale visie op het Karkietpark. Er wordt gekeken naar wonen, winkels, zorg, de school en de maatschappelijke voorzieningen, zoals de sporthal. Maar ook naar de verkeersontsluitingen en naar het groen. Dit willen we graag met u doen.

Visie

Een visie ontwikkelen betekent onderzoeken, met elkaar in gesprek gaan, luisteren naar de ervaringen van de omwonenden en de mensen die van de voorzieningen in het Karekietpark gebruik maken. Om zo alle belangen op tafel te krijgen en goede afwegingen in keuzes te kunnen maken. 

Ik denk graag mee