Ontwikkeling Karekietpark

Het Karekietpark is één van de ontwikkelgebieden van Purmerend. Er gebeurt in het Karekietpark al veel: er is een nieuw gebouw voor het ROC gebouwd, er komen tijdelijke woningen, de basisschool is eigenlijk uit zijn jasje gegroeid. Daarnaast is de sporthal aan vervanging toe.

Daarom heeft de gemeente besloten om aan de slag te gaan met een totale visie op het Karkietpark. Er wordt gekeken naar wonen, winkels, zorg, de school en de maatschappelijke voorzieningen, zoals de sporthal. Maar ook naar de verkeersontsluitingen en naar het groen. Dit willen we graag met u doen.

Eind vorig jaar hebben we bij de buurt ideeën opgehaald over de toekomst van het Karekietpark. We zijn daarmee aan de slag gegaan en hebben in een online enquête nog aanvullende vragen gesteld aan de buurt.

Uitslag enquête

In november en december 2019 dachten veel betrokken bewoners, eigenaren en huurders mee. Vaak genoemde onderwerpen zijn: groen, voorzieningen, bouwhoogtes, parkeren, bereikbaarheid, de sporthal, de basisschool en het combineren van functies. Op de pagina 'Lees wat we eerder al hebben opgehaald' onderaan deze pagina, vindt u een korte uiteenzetting van de meeste genoemde onderwerpen.

Hoe nu verder

Met de opbrengst van de enquête en de bijeenkomst met de stakeholders werken we de visie verder uit. In oktober leggen we graag de conceptvisie aan u voor met daarin een aantal ontwikkelscenario’s. Aan de hand van uw opmerkingen passen we de conceptvisie aan. Daarna wordt de visie behandeld in het College van B en W en de Gemeenteraad voor besluitvorming. In de tussentijd leggen we de visie ook aan de omwonenden en andere belangstellenden voor. Als de visie is vastgesteld kunnen we aan de slag met de concrete uitwerking van de ontwikkelingen van het gebied. Met de uitwerking van de plannen voor de sporthal en de bassischool willen we starten in het 1e kwartaal van 2021. Want die zijn urgent.

Uitnodiging in oktober

We nodigen u graag uit om in oktober met ons mee te denken over de concept visie en de ontwikkelscenario’s. Op welke manier we dat doen, daarop zijn we ons nog aan het beraden. Want we blijven in deze tijd voorzichtig met het organiseren van bijeenkomsten voor grotere groepen.

Lees wat we eerder al hebben opgehaald

Ja, ik wil meedenken

Projectcategorie: 
Bereikbaarheid
Stedelijke voorzieningen
Woningbouw
Met betrekking tot: 
gebiedsontwikkeling
Planning/fase: 
september/oktober 2019 eerste participatieronde waarna nadere planning volgt
Wijk: 
Overwhere
Aantal woningen: 
nog te bepalen