Ontwikkeling Karekietpark

Projectcategorie: 
Bereikbaarheid
Stedelijke voorzieningen
Woningbouw
Met betrekking tot: 
gebiedsontwikkeling
Planning/fase: 
september/oktober 2019 eerste participatieronde waarna nadere planning volgt
Wijk: 
Overwhere
Aantal woningen: 
nog te bepalen
Beschrijving van het project: 

Het Karekietpark is één van de ontwikkelgebieden van Purmerend. Er gebeurt natuurlijk al veel:

De realisatie van het ROC, de komst van de tijdelijke woningen, de basisschool die eigenlijk uit zijn jasje groeit. Daarnaast is de sporthal aan vervanging toe.

Tijdens gesprekken die afgelopen periode met een aantal omwonenden gevoerd zijn, zijn er ook zorgen geuit. Bijvoorbeeld over het verkeer. Hier is niet direct een oplossing voor.

Daarom heeft de gemeente besloten om aan de slag te gaan met een totale visie op het Karkietpark. Er wordt gekeken naar wonen, winkels, zorg, de school en de maatschappelijke voorzieningen, zoals de sporthal. Maar ook naar de verkeersontsluitingen en naar het groen. Dit willen we graag met u doen.

Visie

Een visie ontwikkelen betekent onderzoeken, met elkaar in gesprek gaan, luisteren naar de ervaringen van de omwonenden en de mensen die van de voorzieningen in het Karekietpark gebruik maken. Om zo alle belangen op tafel te krijgen en goede afwegingen in keuzes te kunnen maken. 

Wilt u met ons meepraten en -denken?

Kom maandag 2 december naar de inloopavond in het ROC gebouw, Karekietpark 4.

  • 16.00 - 17.00 uur studenten ROC's denken met ons mee.
  • 17.00 - 20.00 uur iedereen is van harte welkom om met ons mee te denken. U kunt binnenlopen wanneer het u uitkomt.
  • Medewerkers van de gemeente zijn aanwezig om met u in gesprek te gaan. Leerlingen van het Horizon College verzorgen de catering.

Op verzoek van enkele bewoners wordt in het Jaap van Praaghuis op een ander moment ook nog een bijeenkomst georganiseerd.

Ik denk graag mee