Ontsluiting systemen door Datalab i.h.k.v. inzage verzoeken AVG

Naam verwerking: 
Ontsluiting systemen door Datalab i.h.k.v. inzage verzoeken AVG
Gemeente: 
Purmerend, Beemster
Verantwoordelijke: 
Burgemeester en Wethouders
Team: 
Beleidsonderzoek en Informatiemanagement / Bedrijfsvoering
Grondslag: 
Gerechtvaardigd belang
Doel: 
Geautomatiseerde zoekwijze naar gegevens verzoeker.
Betrokkenen: 
Inwoners en anderen verbonden aan de gemeente Purmerend en Beemster
Persoonsgegevens: 
NAW, Geboortedatum/plaats, BSN
Herkomst: 
vakafdeling
Bewaartermijn: 
nvt
Verwerker: 
nee