Ontheffingen Winkeltijden

Naam verwerking: 
Ontheffingen Winkeltijden
Gemeente: 
Purmerend, Beemster
Verantwoordelijke: 
Burgemeester en Wethouders
Team: 
Vergunning Beleid en Advies / Ruimtelijk Domein
Grondslag: 
Algemeen belang / openbaar gezag
Doel: 
Het beoordelen, verlenen, weigeren, intrekken en beheren van ontheffingen mbt winkeltijden
Betrokkenen: 
aanvrager
Persoonsgegevens: 
NAW, telefoonnummer/e-mailadres, KvK nummer, vestigingsnummer
Herkomst: 
Aanvrager, KvK
Ontvangers: 
team juridische en veiligheidszaken, Team toezicht en handhaving, team belastingen, Politie
Bewaartermijn: 
Zolang de aanvraag in behandeling is en indien toegekend zolang de betrokkene op de ontheffing staat
Verwerker: 
Squit