Ontheffingen RVV

Naam verwerking: 
Ontheffingen RVV
Gemeente: 
Purmerend, Beemster
Verantwoordelijke: 
Ambtenaar van de burgerlijke stand
Team: 
Vergunning Beleid en Advies / Ruimtelijk Domein
Grondslag: 
Algemeen belang / openbaar gezag
Doel: 
Het beoordelen en beheren van een ontheffing op de RVV
Betrokkenen: 
aanvrager, gemachtigde
Persoonsgegevens: 
NAW, telefoonnummer/e-mailadres, Geboortedatum/plaats, Nationaliteit, Geslacht, verklaring huisarts, KvK nummer
Herkomst: 
KvK
Ontvangers: 
Politie, Team stadsbeheer, Team toezicht en handhaving, evenementencoördinator
Bewaartermijn: 
Zolang de ontheffing geldt + 1 jaar
Verwerker: 
ja