Ontheffing voor fietsverbod centrumgebied

Digitaal afspraak maken niet mogelijk

U kunt op dit moment niet langskomen en geen afspraken maken. Wij willen vanwege het coronavirus het bezoek aan het stadhuis zoveel mogelijk beperken. Sommige zaken kunt u online regelen. De afhandeling daarvan kan enige vertraging oplopen, graag uw begrip hiervoor. Heeft u spoed? Bel ons dan via 0299 452 452.


Het centrumgebied van Purmerend is een voetgangerszone. Bij aantoonbare medische noodzaak is een ontheffing van het fietsverbod aan te vragen.

Wat moet u weten

De ontheffing wordt verleend voor een periode van 5 jaar.

Daarna kan verlenging worden aangevraagd wanneer de medische noodzaak nog aan de orde is.

Voorwaarden

U heeft een doktersverklaring nodig waaruit de medische noodzaak blijkt.

Kosten

Het legestarief voor de ontheffing bedraagt € 46,20.

Contact

(0299) 452 452

apv@purmerend.nl