Onteigeningsprocedure

Naam verwerking: 
Onteigeningsprocedure
Gemeente: 
Purmerend, Beemster
Verantwoordelijke: 
Gemeenteraad
Team: 
Juridische en Veiligheidszaken / Bedrijfsvoering
Grondslag: 
Algemeen belang / openbaar gezag, Gerechtvaardigd belang, Wettelijke verplichting
Doel: 
om onteigeningsprocedure te kunnen voeren
Betrokkenen: 
eventuele andere rechthebbenden., eigenaar van het perseel dat onteigend moet worden.
Persoonsgegevens: 
NAW, financiele gegevens
Herkomst: 
kadaster, BRP
Ontvangers: 
team juridische en veiligheidszaken
Bewaartermijn: 
tot direct na uitspraak/ afronding dossier
Verwerker: 
nee