Onroerende zaken

Naam verwerking: 
Onroerende zaken
Gemeente: 
Purmerend, Beemster
Verantwoordelijke: 
Burgemeester en Wethouders
Team: 
Vastgoed / Ruimtelijk Domein
Grondslag: 
Overeenkomst, Toestemming
Doel: 
Informatie t.b.v. het verwerven, verkopen, verhuren, ruilen, ingebruikgeven van onroerende zaken of vestigen zakelijk recht
Betrokkenen: 
aankoper, verkoper, huurder, ruiler, ingebruiknemer, notaris
Persoonsgegevens: 
NAW, telefoonnummer/e-mailadres, Geboortedatum/plaats, Nationaliteit, Geslacht, Bankrekeningnummer, BSN
Herkomst: 
Betrokkene, notaris, makelaar
Ontvangers: 
notaris, Team FA
Bewaartermijn: 
1 jaar nadat de onroerende zaak geen gemeentelijk eigendom meer is.
Verwerker: 
nee