Ongevals-calamiteitmeldingen

Naam verwerking: 
Ongevals-calamiteitmeldingen
Gemeente: 
Purmerend, Beemster
Verantwoordelijke: 
Burgemeester en Wethouders, Gemeenteraad
Team: 
Personeel en organisatie / Bedrijfsvoering
Grondslag: 
Wettelijke verplichting
Doel: 
Bij (bijna) bedrijfsongevallen melding maken van aard en omvang van de oorzaak en eventuele schade en letsel om zo de juiste maatregelen te kunnen nemen.
Betrokkenen: 
Gemeenteraadsleden, collegelid, medewerker, burgers, BHV'ers, leidinggevende, veroorzaker ongeval (indien een derde)
Persoonsgegevens: 
naam, functie, NAW
Herkomst: 
leidinggevende, BHV'er
Ontvangers: 
leidinggevende, hoofd BHV, BHV'er, arbo-coordinator, Team FA, arbeidsinspectie (evt)
Bewaartermijn: 
uiterlijk 1 jaar na melding, vervolgens anonimisering
Verwerker: 
nee