Onderzoek sociale recherche/handhaving

Naam verwerking: 
Onderzoek sociale recherche/handhaving
Gemeente: 
Purmerend, Beemster
Verantwoordelijke: 
Burgemeester en Wethouders
Team: 
Sociale Recherche / Maatschappelijk Domein
Grondslag: 
Algemeen belang / openbaar gezag
Doel: 
onderzoek fraude Participatiewet/ BRP/ Huisvestingswet/ Woningwet/ IOAZ/ IOAW
Betrokkenen: 
Mogelijke fraudeur
Persoonsgegevens: 
NAW, telefoonnummer/e-mailadres, Geboortedatum/plaats, Nationaliteit, Geslacht, Burgerlijke staat, Bankrekeningnummer, BSN, gegevens m.b.t. fraude onderzoek
Herkomst: 
SUWI-net aangeslotenen, BRP, kadaster, KvK, omwonende, woningcorporaties, werkgevers, Internationaal Bureau Fraudeinformatie, politie, banken, Nutsbedrijven, casemanager, afdeling WMO team veiligheid
Ontvangers: 
Team Sociale Recherche, JVZ i.g.v. bezwaar
Bewaartermijn: 
11 jaar na beeëndiging of volledige aflossing vordering
Verwerker: 
Centric