Onderzoek rekenkamer

Naam verwerking: 
Onderzoek rekenkamer
Gemeente: 
Purmerend, Beemster
Verantwoordelijke: 
Rekenkamercommissie
Team: 
Griffie
Doel: 
verzamelen informatie in het kader van rekenkameronderzoeken, hierbij worden persoonsgegevens bij interviews opgeslagen voor het onderzoeksdossier.
Betrokkenen: 
contactpersoon onderzoek, leden van de rekenkamercommissie en de onderzoeker
Persoonsgegevens: 
NAW, telefoonnummer/e-mailadres
Herkomst: 
Betrokkene, vakafdeling, Griffie
Ontvangers: 
griffie, leden van de rekenkamercommissie
Bewaartermijn: 
zolang het onderzoek loopt
Verwerker: 
nee