Onderzoek juistheid gegevens persoonslijst (BRP)

Naam verwerking: 
Onderzoek juistheid gegevens persoonslijst (BRP)
Gemeente: 
Purmerend, Beemster
Verantwoordelijke: 
Ambtenaar van de burgerlijke stand, Burgemeester, Burgemeester en Wethouders, Gemeenteraad, Heffingsambtenaar, Leerplichtambtenaar, Toezichthouder WMO
Team: 
Burgerzaken / Bedrijfsvoering
Grondslag: 
Algemeen belang / openbaar gezag
Doel: 
Het doen van onderzoek t.b.v. kwaliteitsborging van de BRP. Hieronder vallen de volgende verwerkingen: adresonderzoek, onderzoek instellen m.b.t. overige persoonslijst categorieën BRP, verwerking van terugmeldingen vanuit organisatieonderdelen over mogelijk onjuiste gegevens in de BRP
Betrokkenen: 
Ingeschrevenen van de gemeente Purmerend en Beemster
Persoonsgegevens: 
NAW, Geboortedatum/plaats, Nationaliteit, verblijfsrecht, Geslacht, Burgerlijke staat, Administratienummer, BSN, Kind gegevens, ouders, bezit reisdocumenten
Herkomst: 
binnengemeentelijke organisatieonderdelen, LAA, externe organisaties/instellingen zoals deurwaarders, verhuurders etc. Individuen die (anoniem) meldingen doen.
Ontvangers: 
BRP afnemers
Bewaartermijn: 
Persoonsregistratie: 110 jaar, gegevensverstrekking binnen gemeente 5 jaar, gegevensverstrekking aan derden: 20 jaar
Verwerker: 
nee