Onderwijshuisvesting - basisgegevens schoolgebouw

Beperkt digitaal afspraak maken mogelijk

U kunt digitaal een afspraak maken voor de aanvraag van een rijbewijs, identiteitskaart en paspoort, voor overige afspraken belt u met 0299 - 452 452.


Schoolbesturen kunnen gebruik maken van het formulier 'basisgegevens schoolgebouw' als er sprake is van het eerste gebruik van een gebouw of wijzigingen in het gebruik van het gebouw.

Wat u moet weten

  • Als er sprake is van eerste gebruik, het gehele formulier invullen. Bij wijzigingen alleen de te wijzigen gegevens.
  • Bij medegebruik/verhuur niet vergeten bijlagen mee te sturen.

Aanvragen

Vul het formulier 'basisgegevens schoolgebouw'(pdf) in en stuur het op naar de Gemeente Purmerend, Postbus 15, 1440 AA Purmerend, t.a.v. Domein Ruimtelijk/team Vastgoed.