Omgevingsvergunning Wabo

Naam verwerking: 
Omgevingsvergunning Wabo
Gemeente: 
Purmerend, Beemster
Verantwoordelijke: 
Burgemeester en Wethouders
Team: 
Vergunning Beleid en Advies / Ruimtelijk Domein
Grondslag: 
Algemeen belang / openbaar gezag, Overeenkomst
Doel: 
Verlenen, weigeren, intrekken en handhaven van de omgevingsvergunning Wabo
Betrokkenen: 
aanvrager, gemachtigde, klager
Persoonsgegevens: 
NAW, telefoonnummer/e-mailadres, Geboortedatum/plaats, Geslacht, functie, KvK nummer, vestigingsnummer
Herkomst: 
omgevingsloket, Team burgerzaken, Squit Klagers Controleur (bouwinspectie)
Ontvangers: 
Omgevingsdienst IJmond, Noordzeekanaal, Hoorn,, Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland, Hoogheemraadschap, Welstandscommissie, Monumentencommissie, Erfgoedcommissie,, Provincie, Politie, uitvoerende teams
Bewaartermijn: 
Zolang de aanvraag in behandeling is (6 weken na ondertekening zaaknr.) en indien toegekend zolang de betrokkene op de vergunning staat.
Verwerker: 
squit