Objecten/bouwwerken plaatsen op de openbare weg

Apv-vergunning

  • Voor het tijdelijk plaatsen van objecten/bouwwerken op de openbare weg in verband met de uitvoering van bouw- en sloopwerkzaamheden. Bijvoorbeeld steigers, hekwerken, vuilcontainers en bouw- en schaftketen.
  • Voor het korter dan 6 maanden plaatsen van objecten/bouwwerkern op de openbare weg en er geen relatie is met bouw- en sloopwerkzaamheden. Bijvoorbeeld opslagcontainers, nissenhutten, kramen en tenten.
  • Wanneer bij de organisatie van straat- en buurtfeesten gebruik gemaakt wordt van de openbare weg. Zie voor meer informatie het product Straatfeesten.

De Apv-vergunning vraagt u via de knop 'Aanvragen' hierboven aan.

Kosten

De legeskosten voor een Apv-vergunning zijn € 91,75.

Wanneer door het plaatsen van objecten/bouwwerken openbare gemeentegrond wordt ingenomen is ook precariobelasting verschuldigd.

Centrumgebied - per m2 per kwartaal € 17,55 per m2 per half jaar € 35,10 per m2 per jaar € 70,20.

Voor overig gebied - per m2 per kwartaal € 11,75, per m2 per half jaar € 23,50, per m2 per jaar € 47,00.

Brandveiligheid

Op de (brand)veiligheid van tenten met een oppervlakte van meer dan 25 m2, die geen bouwwerk zijn in de zin van het Bouwbesluit, is de NEN-norm NEN-8020-41:2012 van toepassing.

Meldingsformulier brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen - Met dit digitaal invulbare formulier kunt u een melding doen van een activiteit die valt onder het Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen (Bbgbop). In het formulier staat omschreven wanneer u wel of niet verplicht bent om een melding te doen.