Informatie voor nieuwe aanbieders

Aanmelding voor overeenkomst Wmo Maatwerkvoorzieningen

Van april tot december 2016 is het initiële proces van de openbare bestuurlijke aanbesteding doorlopen om te komen tot overeenkomsten Wmo maatwerkvoorzieningen hulp bij huishouden, dagbesteding, individuele begeleiding en kortdurend verblijf. In deze maanden is de inhoud van de overeenkomst maatwerkvoorzieningen samen met aanbieders tot stand gekomen.

In de aanbesteding is aangegeven dat 2 keer per jaar geïnteresseerden in de gelegenheid worden gesteld om zich aan te melden voor de deelname aan de procesovereenkomst en voor de overeenkomsten(en) Wmo maatwerkvoorzieningen hulp bij huishouden, individuele begeleiding, dagbesteding en/ of kortdurend verblijf.

Zodra de procedure open staat om als (nieuwe) aanbieder aan te melden, worden hier de in te vullen en aan te leveren documenten en de planning opgenomen.

De eisen en de voorwaarden waar u en uw producten aan moeten voldoen staan beschreven in onderstaande documenten: