Nieuwe voorziening ‘De Woonplek’

Publicatiedatum: 
8 jan 2020
Het college van burgemeester en wethouders is van plan om op de locatie Oudelandsdijkje, direct ten noorden van de Waterlandlaan (zie kaart), een nieuwe voorziening te realiseren, bestemd voor mensen met verschillende complexe problemen. De voorziening gaat De Woonplek heten.

De raad bespreekt het voorstel op woensdag 5 februari 2020 in de commissie Samenleving, waarna de gemeenteraad op 26 februari 2020 het besluit neemt.
 
De Woonplek

De voorziening ‘De Woonplek’ wordt een nieuw thuis voor mensen met verschillende complexe problemen. Hierbij kan een verslaving, psychiatrie, een gedragsstoornis of crimineel gedrag een rol spelen. Voor deze mensen is een voorziening nodig, waarin 24 uur begeleiding aanwezig is. Het aantal woningen, naar verwachting maximaal 20, en de manier waarop de woningen op deze locatie worden gerealiseerd, wordt nog nader uitgewerkt.

Bieden van stabiliteit

Op dit moment verblijven deze mensen bijvoorbeeld op straat of hebben ze een woonplek binnen een bestaande zorginstelling, waarbij begeleiders aangeven dat ze aan deze mensen geen passende zorg kunnen bieden. Voor deze mensen is in regio Waterland geen passend woon/zorg aanbod aanwezig, terwijl er wel grote behoefte aan is.

Vervolg

De verdere uitwerking volgt na goedkeuring van de raad. Die verdere uitwerking betreft bijvoorbeeld het selecteren van geschikte zorgpartner(s) en het verder uitwerken van de fysieke locatie, waarbij ook aandacht wordt besteed aan de participatie met de omgeving. Op basis hiervan volgt een uitgewerkt voorstel, dat aan de raad wordt voorgelegd.

Informatie en participatie

De directe buren ontvangen een uitnodiging om op dinsdag 21 januari 2020 vanaf 19.30 uur met ons in gesprek te gaan op het stadhuis. Op donderdag 23 januari 2020 vanaf 19.30 uur zijn ook andere belangstellenden of belanghebbenden van harte welkom om hun vragen te stellen tijdens een inloopavond in het stadhuis. Om in gesprek te kunnen is het belangrijk dat mensen zich aan melden voor deze avonden. Dit kan via www.purmerend.nl/aanmelden. Inschrijven kan tot en met woensdag 15 januari 2020.
 
Na de inschrijving krijgen mensen een bevestigingsmail, deze mail moet men bij binnenkomst kunnen laten zien, geprint of op de telefoon. De gemeente wil graag goed voorbereid met bewoners in gesprek, daarom is het van belang om te weten hoeveel mensen er op een avond van plan zijn om te komen.

2001_illustratie_de_woonplek.png

Licentie: 
Copyright
Auteur: 
Gemeente Purmerend