Nieuwe regels voor het splitsen van woningen

Publicatiedatum: 
23 jan 2019

Wethouder Thijs Kroese legt uit

Het nieuwe jaar stelde mij voor flink wat dilemma’s. Mijn opdracht als wethouder wonen is uitdagend: maak het bouwen van 10.000 woningen (tussen nu en 2040) mogelijk, waarbij we als gemeente gaan voor een verdeling van 30% sociale huur, 30% middeldure huur en koop en 40% vrije sector bij nieuwbouwprojecten.

En dan komt er een initiatiefnemer, die zowaar in één keer bijna twintig voordeuren toevoegt in de stad in bestaande bebouwing. Je zou zeggen: bingo. Maar zo eenvoudig is het niet. Dat wisten we in het stadhuis al meteen bij binnenkomst van de aanvraag. Eerder heb ik ook met de gemeenteraad afgesproken ongewenste vormen van ‘buy-to-let’ te zullen tegengaan. We moesten alleen nog goed bekijken hoe dan. 

Dat het allemaal zo eenvoudig niet is, blijkt ook wel uit de reacties uit de buurt van onder andere Bewoners Belang Purmerend. Buurtbewoners uit zowel de Weidevenne als de Gors sloegen de handen ineen om aan de gemeente duidelijk te maken dat met dit initiatief - om eengezinswoningen te splitsen in vijf tot negen studio’s - de leefbaarheid van de buurt onder druk komt te staan. Want hoe gaat dat met parkeren van auto’s, fietsen en scooters? En met de vuilnisbakken? Gaat dat allemaal wel goed met zoveel mensen op één plek? 

Ik wil hier gelijk van de gelegenheid gebruikmaken om deze bewoners een compliment te geven. Een groot compliment voor de wijze waarop zij hun zorgen hebben geuit richting de gemeente, richting mij. Wij hebben verschillende gesprekken gevoerd met elkaar en die heb ik ervaren als constructief en plezierig. Gesprekken waarbij respect voor elkaar en elkaars rol steeds voorop stonden. Hulde!

Dilemma’s

Andere dilemma’s die mij soms moeilijk in slaap hebben doen vallen, waren: wat doen deze initiatieven met de huizenmarkt in de stad? Drijven deze initiatieven de huizenprijzen enorm op, waardoor anderen geen kans meer maken op onze woningmarkt? Hoe gaat het met deze woningen als de tijden veranderen? 

Ik ben dan wel de wethouder van de 10.000 woningen, maar ik ben ook de wethouder van een leefbare stad. Dat staat bij mij voorop: een Purmerend waarin we allemaal graag wonen met het oog op de toekomst, waarbij ik de taak heb na te denken over een toekomst waarin er ook weer andere tijden aanbreken. Voor wie bouwen we die woningen anders, als het hier helemaal niet prettig wonen is? Natuurlijk moeten we allemaal inschikken als er woningen bij komen, dat kan niet anders. Wat mij betreft gebeurt dat wel op een goed doordachte manier. Ik wil de opsplitsing van bestaande (grote) eengezinswoningen in kleinere woningen dan ook niet geheel verbieden, maar wel reguleren.

Raadsbesluit

Daarom heeft het college de gemeenteraad gevraagd om de huisvestingsverordening te wijzigen om nieuwe regels vast te stellen voor het splitsen van al bestaande woningen. Ook voor kamergewijze verhuur heb je een vergunning nodig, de vergunning ‘omzetting’ en deze wordt ook getoetst op de leefbaarheid. De gemeenteraad heeft hiermee ingestemd. Dit betekent dat initiatiefnemers voor het splitsen van woningen nu naast een omgevingsvergunning ook een vergunning ‘woningvorming’ moeten aanvragen, waarbij de woningen minimaal 40 m² moeten zijn. Dat is voor nu de eis waaraan men moet voldoen. Daarnaast wordt het initiatief getoetst op de gevolgen voor de leefbaarheid van de buurt.

Leefbaarheid

We hebben snel moeten beslissen of we dit soort ontwikkelingen willen in onze stad. Ik ben blij dat de gemeenteraad het met het college eens is dat niet alleen het toevoegen van woningen, maar vooral ook de leefbaarheid belangrijk is in onze stad. De ontwikkelingen zoals die nu door de initiatiefnemer gepland zijn in de wijken Weidevenne en Gors, voldoen niet aan de daarvoor geldende eisen. Door die eisen te stellen kunnen we meer woningen en een leefbare stad verenigen, dat vind ik belangrijk.

Lees hier de nieuwe regels