Naturalisatie ceremonie

Naam verwerking: 
Naturalisatie ceremonie
Gemeente: 
Purmerend, Beemster
Verantwoordelijke: 
Burgemeester
Team: 
Burgerzaken / Bedrijfsvoering
Grondslag: 
Algemeen belang / openbaar gezag
Doel: 
Verzoeker en eventuele gezinsleden een verklaring van verbondenheid laten leggen en bewijs van Nederlanderschap uitreiken (bij naturalisatie KB, bij optie besluit)
Betrokkenen: 
Verzoeker, Kinderen
Persoonsgegevens: 
NAW, geboortedatum, Nationaliteit
Ontvangers: 
IND
Bewaartermijn: 
Lijst met genodigden 1 jaar
Verwerker: 
nee