Naamgebruik wijzigen

Beperkt digitaal afspraak maken mogelijk

U kunt digitaal een afspraak maken voor de aanvraag van een rijbewijs, identiteitskaart en paspoort, voor overige afspraken belt u met 0299 - 452 452.


Verandert uw burgerlijke staat door een huwelijk of geregistreerd partnerschap of ontbinding daarvan? Dan mag u de naam van uw (ex-)echtgenoot/partner (blijven) voeren. Zowel de man als de vrouw kan daarvoor kiezen.
  • (0299) 452 452
  • maandag t/m donderdag van 8.30 tot 17.00 uur
  • vrijdag van 8.30 tot 12.00 uur

Wat u moet weten

U kunt bij de gemeente aangeven onder welke achternaam u in de Basisregistratie personen (BRP) wilt staan. De gemeente schrijft u volgens deze registratie aan. Dit geldt ook voor instanties die gegevens uit deze administratie gebruiken.

U kunt de naam van uw (ex-)echtgenoot of -partner gebruiken of een combinatie van beide namen. Ook de volgorde van de namen kunt u zelf bepalen.

In uw reisdocument of rijbewijs blijft altijd uw eigen geslachtsnaam staan. Ook na wijziging van uw burgerlijke staat. U kunt wel de naam van uw (ex)echtgenoot/partner in uw reisdocument of rijbewijs laten opnemen. Door beëindiging van uw huwelijk of geregistreerd partnerschap wordt niet automatisch uw naamgebruik aangepast.

Meenemen

Neem een geldig identiteitsbewijs mee (paspoort, identiteitskaart, rijbewijs of verblijfsvergunning).