Mutaties persoonslijsten BRP

Naam verwerking: 
Mutaties persoonslijsten BRP
Gemeente: 
Purmerend, Beemster
Verantwoordelijke: 
Burgemeester, Burgemeester en Wethouders
Team: 
Burgerzaken / Bedrijfsvoering
Grondslag: 
Algemeen belang / openbaar gezag
Doel: 
Het beheren van de persoonslijsten door het verwerken van wijzigingen in de gegevens van de op de persoonslijst voorkomende persoonsgegevens.
Betrokkenen: 
Ingeschrevenen van de gemeente Purmerend en Beemster
Persoonsgegevens: 
NAW, Geboortedatum/plaats, Nationaliteit, Geslacht, Burgerlijke staat, Administratienummer, BSN, Kind gegevens, bezit reisdocumenten, ouders
Herkomst: 
Betrokkene, overheidsorganen
Ontvangers: 
BRP, BRP afnemers
Bewaartermijn: 
Persoonsregistratie: 110 jaar, gegevensverstrekking binnen gemeente 5 jaar, gegevensverstrekking aan derden: 20 jaar
Verwerker: 
nee