Monumentenaanwijzingen

Naam verwerking: 
Monumentenaanwijzingen
Gemeente: 
Purmerend, Beemster
Verantwoordelijke: 
Burgemeester en Wethouders
Team: 
Ontwikkeling / Ruimtelijk Domein
Grondslag: 
Algemeen belang / openbaar gezag
Doel: 
Contact onderhouden, informeren over voortganguitkomst proces.
Betrokkenen: 
degene die verzoekt tot het tot monument laten verklaren van een object, eigenaar
Persoonsgegevens: 
NAW, telefoonnummer/e-mailadres, gegevens object
Herkomst: 
Betrokkene, kadaster, BAG
Ontvangers: 
deskundige, bestuurssecretariaat
Bewaartermijn: 
zolang de behandeling loopt
Verwerker: 
nee