Milieumelding (activiteitenbesluit)

Milieumelding (activiteitenbesluit)

Bij het oprichten, veranderen of uitbreiden van het bedrijf moet u voor de milieu-activiteiten een melding in het kader van het Activiteitenbesluit doen.

Met de speciale Activiteitenbesluit Internet Module (AIM) kunt u aan de hand van een aantal vragen aangeven welke activiteiten u in het bedrijf verricht. Op basis van de antwoorden ontvangt u direct een advies op maat met daarin opgenomen aan welke milieuvoorschriften het bedrijf moet voldoen.

Het advies kan luiden

  • niet-meldingsplichtig (type A)
  • meldingsplichtig (type B)
  • omgevingsvergunningplichtig (type C)

Luidt het advies meldingsplichtig dan moet u een digitale melding doen.

Let op! U moet de melding ten minste vier weken voor het oprichten, veranderen of uitbreiden van het bedrijf doen.

Luidt het advies omgevingsvergunningplichtig dan moet u een aanvraag omgevingsvergunning voor de activiteit milieu indienen via www.omgevingsloket.nl.