Meldpunt advies en bijzondere zorg

Digitaal afspraak maken niet mogelijk

U kunt op dit moment niet langskomen en geen afspraken maken. Wij willen vanwege het coronavirus het bezoek aan het stadhuis zoveel mogelijk beperken. Sommige zaken kunt u online regelen. De afhandeling daarvan kan enige vertraging oplopen, graag uw begrip hiervoor. Heeft u spoed? Bel ons dan via 0299 452 452.


Soms is iemand door een ernstige psychische aandoening een gevaar voor zichzelf of voor anderen. Wie zich ernstig zorgen maakt over iemand, kan dit kosteloos melden bij het meldpunt Advies en Bijzondere Zorg (MABZ) van de GGD.

Wat u moet weten

Vanaf 1 januari 2020 geldt de nieuwe Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz). Deze wet maakt verplichte zorg mogelijk buiten een instelling, dus thuis in de eigen omgeving.

De GGD voert in het kader van de wet een aantal taken uit in opdracht van de gemeenten Beemster, Purmerend, Edam-Volendam, Landsmeer, Oostzaan, Waterland, Wormerland en Zaanstad. Het betreft het meldpunt, verkennend onderzoek en de hoorplicht.

Inspraak en hoorplicht

De nieuwe wet regelt dat mensen die verplichte zorg nodig hebben, meer inspraak krijgen en ook buiten een instelling behandeld kunnen worden.

Gedwongen opname is alleen nog aan de orde als iemand niet meer in de eigen omgeving kan blijven of hulp niet aanvaardt, terwijl die hulp wel nodig is. Door eerder en sneller hulp te bieden en niet te wachten tot een crisisopname onvermijdelijk is, loopt de situatie niet uit de hand.

Zorgvuldige procedures moeten ook leiden tot betere besluitvorming rondom het toepassen van gedwongen hulp. De wet verplicht om altijd te luisteren naar het verhaal van de betrokkene. De GGD voert deze hoorplicht uit in opdracht van de burgemeesters van de gemeenten in de regio Zaanstreek Waterland.