Meldingen openbare ruimte

Naam verwerking: 
Meldingen openbare ruimte
Gemeente: 
Purmerend, Beemster
Verantwoordelijke: 
Burgemeester en Wethouders
Team: 
Klantcontactcentrum / Bedrijfsvoering
Grondslag: 
Algemeen belang / openbaar gezag
Doel: 
de openbare ruimte veilig en schoon houden, reactie naar melders
Betrokkenen: 
melder
Persoonsgegevens: 
NAW, telefoonnummer/e-mailadres
Herkomst: 
Betrokkene
Ontvangers: 
uitvoerende teams
Bewaartermijn: 
gedurende procestermijn (wordt uitgevoerd zodra technisch mogelijk)
Verwerker: 
Formdesk