Melding wijziging inrichting

Wat u moet weten

De burgemeester verstrekt, mits nog aan de inrichting gestelde eisen wordt voldaan, een gewijzigde vergunning binnen één maand bij de burgemeester.

Het kan om de volgende wijzigingen gaan:

  • er wordt een extra lokaliteit bij de inrichting betrokken
  • er wordt na vergunningverlening een terras toegevoegd
  • de oppervlakte van de lokaliteiten of terrassen wijzigen
  • er kan een lokaliteit of terras vervallen

Let op! Wettelijke leeftijdsgrenzen moeten zichtbaar worden aangegeven en er mag niet geschonken worden aan mensen die onder invloed van alcohol, drugs of medicijnen zijn. Overtreding van deze regels kan leiden tot intrekking van de alcoholwetvergunning (voorheen Drank- en horecavergunning).

Uw alcoholwetvergunning moet altijd actueel zijn. Iedere wijziging moet u doorgeven aan de gemeente. Daarnaast dient de bedrijfsomschrijving van de inschrijving bij de Kamer van Koophandel overeen te komen met uw vergunning. Als dit wijzigt, vervalt (mogelijk) uw vergunning.

Kosten

Het wijzigen van een vergunning kost € 149,80.