Melding agressie-incidenten

Naam verwerking: 
Melding agressie-incidenten
Gemeente: 
Purmerend
Verantwoordelijke: 
Burgemeester en Wethouders, Gemeenteraad
Team: 
Personeel en organisatie / Bedrijfsvoering
Grondslag: 
Gerechtvaardigd belang, Vitaal belang
Doel: 
Bij agressie-incidenten melding maken van aard en omvang (en evt. letsel en/of schade) om zo de juiste maatregelen te kunnen nemen.
Betrokkenen: 
slachtoffer zijnde raadsleden, collegeleden, medewerkers, bewaker, burgers, melder namens slachtoffer, dader
Persoonsgegevens: 
naam, functie, NAW, schade, letsel, Gedragsgegevens
Herkomst: 
slachtoffer, melder, dader
Ontvangers: 
arbo-coordinator, leidinggevende, bewaker, balie, politie
Bewaartermijn: 
5 jaar na vervallen belang
Verwerker: 
Formdesk