MeerDoen-regeling Tegemoetkoming hoge zorgkosten

Digitaal afspraak maken niet mogelijk

U kunt op dit moment niet langskomen en geen afspraken maken. Wij willen vanwege het coronavirus het bezoek aan het stadhuis zoveel mogelijk beperken. Sommige zaken kunt u online regelen. De afhandeling daarvan kan enige vertraging oplopen, graag uw begrip hiervoor. Heeft u spoed? Bel ons dan via 0299 452 452.


Voor wie

Voor inwoners met een inkomen dat niet hoger is dan 120% van de op van toepassing zijnde bijstandsnorm en een vermogen dat niet meer bedraagt dan de voor hen geldende norm.

Wat u moet weten

  • In 2019 bedraagt het eigen risico voor de ziektekostenverzekering € 385,00. Als dit eigen risico voor € 200,00 of meer is opgebruikt komt u in aanmerking voor een tegemoetkoming.
  • De tegemoetkoming bedraagt per jaar € 200,00 per persoon.
  • U moet een kopie van de nota inleveren binnen een maand nadat u deze van uw ziektekostenverzekering heeft ontvangen.

Voorwaarden

  • U bent 18 jaar of ouder.
  • U heeft het eigen risico van de ziektekostenverzekering voor € 200,-- of meer opgebruikt.
  • U moet bij deze regeling een nota overleggen.

Compliment of klacht

Heeft u een compliment of bent u niet tevreden over deze of een andere regeling laat dit dan hier weten.