MeerDoen-regeling Tegemoetkoming gepensioneerden Collectieve aanvullende ziektekostenverzekering

Voor wie

Voor inwoners van Purmerend met een laag inkomen die gepensioneerd zijn en deelnemen aan de collectieve aanvullende verzekering Zilveren Kruis Achmea via de gemeente Purmerend.

Wat u moet weten

De vergoeding bedraagt € 15,00 per maand per deelnemer en wordt maandelijks uitbetaald. De maximale vergoeding bedraagt € 180,00.

Bent u in het betreffende jaar bijvoorbeeld acht maanden gepensioneerd, dan ontvangt u 8 maal € 15,00 = € 120,00 over dat betreffende jaar.

Voorwaarden

  • U heeft de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt.
  • Uw inkomen is niet hoger dan 120% van de van toepassing zijnde bijstandsnorm, en uw vermogen bedraagt niet meer dan de voor u geldende norm.
  • U neemt deel aan de collectieve aanvullende verzekering Zilveren Kruis Achmea via de gemeente Purmerend. U kunt via de verzekeringspolis aantonen dat u hiervoor verzekerd bent.

Compliment of klacht

Heeft u een compliment of bent u niet tevreden over deze of een andere regeling laat dit dan hier weten.