MeerDoen-regeling Tegemoetkoming gepensioneerden Collectieve aanvullende ziektekostenverzekering

Beperkt digitaal afspraak maken mogelijk

U kunt digitaal een afspraak maken voor de aanvraag van een rijbewijs, identiteitskaart en paspoort, voor overige afspraken belt u met 0299 - 452 452.


Voor wie

Voor inwoners van Purmerend met een laag inkomen die gepensioneerd zijn en deelnemen aan de collectieve aanvullende verzekering Zilveren Kruis Achmea via de gemeente Purmerend.

Wat u moet weten

De vergoeding bedraagt € 15,00 per maand per deelnemer en wordt maandelijks uitbetaald. De maximale vergoeding bedraagt € 180,00.

Bent u in het betreffende jaar bijvoorbeeld acht maanden gepensioneerd, dan ontvangt u 8 maal € 15,00 = € 120,00 over dat betreffende jaar.

Voorwaarden

  • U heeft de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt.
  • Uw inkomen is niet hoger dan 120% van de van toepassing zijnde bijstandsnorm, en uw vermogen bedraagt niet meer dan de voor u geldende norm.
  • U neemt deel aan de collectieve aanvullende verzekering Zilveren Kruis Achmea via de gemeente Purmerend. U kunt via de verzekeringspolis aantonen dat u hiervoor verzekerd bent.

Compliment of klacht

Heeft u een compliment of bent u niet tevreden over deze of een andere regeling laat dit dan hier weten.