MeerDoen-regeling Computers

Digitaal afspraak maken niet mogelijk

U kunt op dit moment niet langskomen en geen afspraken maken. Wij willen vanwege het coronavirus het bezoek aan het stadhuis zoveel mogelijk beperken. Sommige zaken kunt u online regelen. De afhandeling daarvan kan enige vertraging oplopen, graag uw begrip hiervoor. Heeft u spoed? Bel ons dan via 0299 452 452.


Voor wie

PC met printer en installatie voor middelbare scholieren tot 18 jaar uit gezinnen met een laag inkomen.

Hoe hoog is de vergoeding?

De vergoeding is maximaal € 625,00 als u kiest voor een bijdrage in de kosten. (Computer of laptop met printer en benodigde software, op basis van een door u ingediende rekening.)

Voorwaarden

  • Uw inkomen is niet hoger dan 120% van de bijstandsnorm en uw vermogen bedraagt niet meer dan de voor u geldende norm.
  • Uw kind is onder de 18 jaar en volgt middelbaar onderwijs.
  • U heeft thuis geen computer, of uw laptop of computer is ouder dan 5 jaar.

Compliment of klacht

Heeft u een compliment of bent u niet tevreden over deze of een andere regeling laat dit dan hier weten.