Mediationprocedure

Naam verwerking: 
Mediationprocedure
Gemeente: 
Purmerend, Beemster
Verantwoordelijke: 
Burgemeester, Burgemeester en Wethouders, Gemeenteraad
Team: 
Juridische en Veiligheidszaken / Bedrijfsvoering
Grondslag: 
Overeenkomst, Toestemming
Doel: 
bemiddeling
Betrokkenen: 
burgers
Persoonsgegevens: 
NAW, telefoonnummer/e-mailadres, Geslacht
Herkomst: 
Collega's die doorverwijzen
Ontvangers: 
mediators en andere bij mediation betrokken personen
Bewaartermijn: 
tot eind van het mediationtraject
Verwerker: 
nee